You are here: Home > Publikacje > Automatic Transactions Identification in Use Cases
 
Newsletter
Newsletter
(Required)
Log in


Forgot your password?
 

Automatic Transactions Identification in Use Cases

Mirosław Ochodek and Jerzy Nawrocki (2008)

In: Balancing Agility and Formalism in Software Engineering: 2nd IFIP Central and East European Conference on Software Engineering Techniques CEE-SET 2007, vol. 5082, pp. 55-68, Springer Verlag. LNCS.

Od początku lat 90-tych ubiegłego stulecia, przypadki użycia stały się nieformalnych standardem przedstawiania wymagań funkcjonalnych. Gwałtowny wzrost popularności zaawocował wieloma różnymi podejściami do ich prezentacji oraz stylami ich pisania. Niestety, ta różnorodność sprawia, że automatyczne przetwarzanie przypadków użycia jest bardzo trudne. Ten problem może być zniwelowany poprzez wykorzystanie koncepcji transakcji, która jest zdefiniowana jako atomowej część scenariusza przypadku użycia. 

W artykule prezentujemy podejście do automatycznego wykrywania transakcji w przypadkach użycia, poprzez analizę języka naturalnego (NLP). Proponowane rozwiązanie zostało zaimplementowane w postaci prototypowego narzędzia UCTD i wstępnie zweryfikowane.
effort estimation, use case points, requirements engineering, natural language processing, use cases, use-case transaction

Praca finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach grantu N516 001 31/0269

Supporting only the best, so that they can become even better