You are here: Home > Publikacje > 3-Step Knowledge Transition: a Case Study on Architecture Evaluation
 
Newsletter
Newsletter
(Required)
Log in


Forgot your password?
 

3-Step Knowledge Transition: a Case Study on Architecture Evaluation

Bartosz Michalik, Jerzy Nawrocki, and Mirosław Ochodek (2008)

In: ICSE '08: Proceedings of the 13th international conference on Software engineering, pp. 741–748, New York, NY, USA, ACM.

Inżyniera oprogramowania to dynamicznie rozwijająca się dziedzina. Aby nadążyć za zmianami, firmy wytwarzające oprogramowanie potrzebują efektywnych metod transferu wiedzy. W tym artykule zostało przedstawione 3-stopniowe podejście do transferu, nazwane Technical Drama. W artykule uwagę poświęcono transferowi wiedzy w zakresie oceny architektury oprogramowania, aczkolwiek wykorzystane podejście może zostać wykorzystane do transferu wiedzy dotyczącej innych zagadnień jak na przykład inspekcje, testowanie itd. W artykule została postawiona teza, że Technical Drama może być z powodzeniem wykorzystana w kontekście przemysłowym (dwa studia przypadków zostały opisane), jak również w warunkach akademickich.

software architecture, atam, architecture evaluation, knowledge transfer

Praca finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach grantu N516 001 31/0269

Supporting only the best, so that they can become even better