You are here: Home > Projekty > Konsulting i współpraca z przemysłem > Specyfikacja wymagań dla systemów informatycznych
 
Newsletter
Newsletter
(Required)
Log in


Forgot your password?
 

Specyfikacja wymagań dla systemów informatycznych

Celem projektu, realizowanego we współpracy z Urzędem Miasta Poznania, było dostarczenie zestawu wytycznych odnośnie tworzenia specyfikacji wymagań dla systemów informatycznych (zwłaszcza w modelu przetargowym)

Projekt został zainicjowany i był realizowany we współpracy z  Wydziałem Informatyki Urzędu Miasta Poznania.

Celem projektu było opracowanie zbioru wskazówek wspomogających jednostki administracyjne (oraz firmy wytwarzające oprogramowanie) w przygotowaniu dokumentów specyfikacji wymagań dla systemów informatycznyh.

guideliness for developing srs - a set of documents

Rezultatem współpracy było opracowanie zbioru dokumentów: szablonu specyfikacji wymagań (przygotwanego w oparciu o standard IEEE 830:1998 oraz normę ISO 9126), instrukcji do szablonu oraz przykładowej specyfikacji dla rzeczywistego systemu ADE (opracowanej na bazie rzeczywistej specfyikacji przetargowej i proponowanego szablonu).

Proponowany szablon specyfikacji wymagań:

1. Wprowadzenie

   1.1 Cel dokumentu

   1.2 Przyjęte zasady w dokumencie

   1.3 Zakres produktu

   1.4 Literatura

2. Opis ogólny

   2.1 Perspektywa produktu

   2.2 Funkcje produktu

   2.3 Ograniczenia

   2.4 Dokumentacja użytkownika

   2.5 Założenia i zależności

3. Model procesów biznesowych

   3.1 Aktorzy i charakterystyka użytkowników

   3.2 Obiekty biznesowe

   3.3 Procesy biznesowe

   3.4 Reguły biznesowe

4. Wymagania funkcjonalne

   4.x Moduł funkcjonalny X

      4.x.1 Opis i priorytet

      4.x.2 Przypadki użycia

      4.x.3 Specyficzne wymagania funkcjonalne

5. Charakterystyka interfejsów

   5.1 Interfejsy użytkownika

   5.2 Interfejsy zewnętrzne

      5.2.1 Interfejsy sprzętowe

      5.2.2 Interfejsy programistyczne

      5.2.3 Interfejsy komunikacyjne

6. Wymagania pozafunkcjonalne

7. Inne wymagania

Appendix A: Słownik pojęć i terminów

Appendix B: Słownik danych

Appendix C: Modele analizy

Appendix D: Lista spraw otwartych

Informacje rozszerzające z zarkresu  inżynierii wymagań będziemy starać się umieszczać na naszym blogu inżynierii oprogramowania.

 

Autorzy: Jakub Jurkiewicz, Mirosław Ochodek, Bartosz Walter

Konsultacje: Jerzy Nawrocki

 

Pakiet do pobrania zawiera także licencje opisującą zasady wykorzystania i dokonywania zmian w opracowaniu.

Document Actions
Supporting only the best, so that they can become even better