You are here: Home > Knowledge Base > Software Engineering Blog > UC-Sketch dostępny online
 
Newsletter
Newsletter
(Required)
Log in


Forgot your password?
 

UC-Sketch dostępny online

Posted by Mirosław Ochodek at Jul 28, 2012 10:12 PM |

Właśnie opublikowaliśmy nowe narzędzie wspierające analityków w pisaniu scenariuszy przypadków użycia.

UC-Sketch dostępny online

UC-Sketch

Czym jest UC-Sketch?

UC-Sketch to platforma dla szybkiego generowania specyfikacji wymagań w postaci przypadków użycia. System automatyzuje proces pisania przypadków poprzez wykorzystanie wzorców przypadków użycia, transakcji, rozszerzeń i akcji. Wszystkie wzorce są uniwersalne i mogą być dostosowane do dowolnej potrzeby. UC-Sketch posiada wbudowany zaawansowany edytor przypadków użycia, pozwalający na edycję przypadku użycia jak nigdy dotąd. Po naszkicowaniu przypadków użycia, system generuje je do postaci tekstowej - HTML i LaTeX.

Dla kogo jest UC-Sketch?

UC-Sketch jest dla każdego, kto ma do czynienia z pisaniem przypadków użycia, przede wszystkim zawodowo. System ułatwia proces pisania przypadków użycia, redukuje czas ich pisania i nie jest to już takim powtarzalnym zadaniem!

Narzędzie jest dostępne pod adresem: https://ucsketch.cs.put.poznan.pl

Czemu używać UC-Sketch?

Spisywanie wymagań złożonych systemów wymaga dziesiątków przypadków użycia do identyfikacji i precyzyjnego opisania. Napisanie ich wszystkich od początku jest czasochłonne, a w większości przpadkach - również zadaniem powtarzalnym. Jednakże, podobieństwa pomiędzy przypadkami użycia i wiedza na temat ich struktury może przynieść potencjalną korzyść poprzez stworzenie systemu opartego wzorcach, który wspierałby analityków w szybkich "szkicowaniu" opisów przypadków użycia. Dlatego powstał UC-Sketch.

Jak używać UC-Sketch?

Najpierw załóż konto. Następnie stwórz swoją pierwszą specyfikacją i dodaj do niej nowe przypadki użycia. Do edycji przypadku użycia wyświetlony będzie nasz specjalny edytor przypadków użycia. System zasugeruje na podstawie tytułu najbardziej prawdopodobną główną transakcję przypadku użycia. Wtedy będziesz mógł:

  • Wybrać wzorzec przypadku użycia (zależny od głównej transakcji), który wypełni edytor krokami i parametrami,
  • Edytować dowolnie każdy krok,
  • Dodać nowe kroki lub wybrać szablon akcji,
  • Dodać nową transakcjęAdd new transaction (wystarczy wybrać z listy),
  • Przypniąć nowe rozszerzenie do dowolnej akcji,
  • Wybrać wartości parametrów, dodać nowe i usunąć niepotrzebne,
  • Jeśli cokolwiek nie pasuje w przypadku użycia, po prostu to usunąć,
  • Zobaczyć jak będzie wyglądał przypadek użycia po podstawieniu parametrów.

A na koniec, po "naszkicowaniu" jednego lub wszystkich przypadków użycia, system wygeneruje specyfikację jako stronę HTML lub w formacie LaTeX. Spróbuj!

Jak działa UC-Sketch?

Nasza idea szkicowania przypadków użycia jest przedstawiona na diagramie po prawej stronie. Pokazuje on sposób tworzenia specyfikacji wymagań za pomocą naszego rozwiązania. Najpierw (1), analityk przygotowuje diagram przypadków użycia (lub identyfikuje przypadki użycia w inny sposób), który zawiera tytuły wszystkich przypadków użycia. Następnie (2) za pomocą narzędzia, które implementuje naszą metodę (np. UC-Sketch), każdy przypadek użycia jest szkicowany za pomocą najlepiej pasującego wzorca. W celu utworzenia przypadku użycia, analityk musi wprowadzić specyficzne dane (3) takie jak wartości parametrów. Cały proces jest półautomatyczny, gdyż użytkownik musi zaakceptować wzorzec przypadku użycia i moze dokanać edycji każdego jego elementu. Na koniec (4), analityk otrzymuje szkic przypadku użycia, który może być traktowany jako podstawa pod dalsze opracowywanie.

 

Document Actions
Supporting only the best, so that they can become even better